Internet

header ads

Cách đăng ký Office 365 miễn phí tự gia hạn từ Microsoft

 

Bước 1: Tham gia Microsoft 365 Developer Program

Đầu tiên các bạn vào link sau ấn nút Join now: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-365/dev-program

Link sẽ chuyển hướng bảo đăng nhập, bạn đăng nhập bất kỳ account Microsoft nào cũng được:

Sau khi đăng nhập trang sẽ chuyển hướng 3 bước hỏi vài câu hỏi, bạn hãy điền Country, Company(nhập bừa), Language, chọn I accept... như hình. Rồi ấn nút Next:

Tiếp đến chọn Personal project rồi Next:

Tiếp theo chỉ cần chọn bừa rồi Next

Trang tiếp tục chuyển hướng mời bạn nhận gói Microsoft 365 developer subscription, như vậy là bạn đã thành công 50% rồi đấy :D

Bước 2: Tạo tài khoản Office 365

Ấn nút Set up E5 subscription:

Nhập đầy đủ thông tin rồi ấn Continue:

Nhập số điện thoại rồi ấn Send Code để Microsoft gửi mã xác nhận về điện thoại của bạn:

Sau khi đã xác nhận, hãy đợi 1 lúc tùy theo tốc độ internet của bạn:

Và đây là kết quả:

Như vậy là đã tạo tài khoản Office 365 thành công, bây giờ nếu đã cài đặt bộ office trên máy thì bạn chỉ cần đăng nhập acc đuôi onmicrosoft.com này vào sẽ tự kích hoạt. Còn nếu bạn chưa cài đặt phần mềm thì chuyển sang bước 3.

Bước 3: Cài đặt Office 365

Hãy ấn nút Go to subcription, trang sẽ chuyển hướng hỏi mật khẩu acc onmicrosoft.com bạn tạo ở trên:

Sau khi nhập mật khẩu và đăng nhập, bạn vào link sau: https://portal.office.com/account

Tại đây bạn chỉ cần chọn ngôn ngữ rồi ấn nút Cài đặt Office, file sẽ tự động tải về máy. Như vậy là xong, sau khi cài đặt bạn chỉ cần đăng nhập acc Microsoft mới tạo bên trên vào là có thể kích hoạt.

Post a Comment

0 Comments