Internet

header ads

Danh sách các code bị ẩn của Netflix tha hồ xem nội dung ẩn

Netflix chắc không cần giới thiệu với anh em, tuy nhiên tùy vào khu vực quốc gia bạn đang sống mà Netflix sẽ có chính sách hay giới hạn riêng về việc sử dụng dịch vụ của mình, tuy nhiên vẫn có 1 số cách để lách và xem được nhiều nội dung hay hơn ở quốc gia không cho phép.


Tuy nhiên cách này thì không phải ai cũng có thể làm được và khá phực tạp với những người mới sử dụng.

Hôm nay ThuThuatDoiSong.Net sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các mã code bị ẩn có thể xem tất cả mọi thứ trên Netflix mà không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì.

Lưu ý: Do là code ẩn nên việc có những nội dung nhạy cảm, 18+, xxx, chính trị... là điều không thể tránh khỏi, hãy thực sự cân nhắc trước khi sử dụng các code này.

Dưới đây là danh sách code ẩn Netflix:

À quên để sử dụng thì bạn chỉ cần nhập code vào ô tìm kiếm trên Netflix hoặc click trực tiếp vào code phía dưới.(ví dụ: Adult animation 11881)

Action & adventure 1365
 • Military action & adventure 2125
 • Action comedies 43040
 • Spy action & adventure 10702
 • Crime action & adventure 9584
 • Action sf & fantasy 1568
 • Action thrillers 43048
 • Asian action movies 77232
 • Adventures 7442
 • Comic book and superhero movies 10118
 • Martial arts movies 8985
 • Foreign action & adventure 11828
 • Westerns 7700
 • Hijacking Movies 20541
Classic 31574
 • Classic action & adventure 46576
 • Classic comedies 31694
 • Classic dramas 29809
 • Classic musical comedy 32392
 • Classic romantic movies 31273
 • Classic SF & fantasy 47147
 • Classic thrillers 46588
 • Classic war movies 48744
 • Classic TV shows 46553
 • Classic westerns 47465
Comedies 6548
 • Animes comedies 9302
 • Slapstick comedies 10256
 • Horror comedies 89585
 • Dark comedies 869
 • Musicals comedies 13335
 • Political comedies 2700
 • Sports comedies 5286
Dramas 5763
 • Biographical dramas 3179
 • Dramas based on books 4961
 • Dramas based on real life 3653
 • LGBT Dramas 500
 • Crime dramas 6889
 • Political Dramas 6616
 • Romantical dramas 1255
 • Social issues dramas 3947
 • Army dramas 11
 • Sports drama 7243
 • Showbiz dramas 5012
Horror movies 8711
 • Deep sea horror movies 45028
 • Vampire horror movies 75804
 • Werewolf horror movies 75930
 • Zombie horror movies 75405
 • Satanic stories 6998
 • Teen screams 52147
 • Supernatural horror movies 42023
 • Slasher and serial killer movies 8646
 • Monster movies 947
 • Horror comedy 89585
 • Foreign horror movies 8654
 • Cult horror movies 10944
Romantic movies 8883
 • Romantic Comedies 5475
 • Romantic favorites 502675
 • Romantic foreign movies 7153
 • Steamy romantic movies 35800
 • Quirky romance 36103
 • Romantic independent movies 9916
 • Romantic dramas 1255
 • Classic romantic movies 31273
Sci-Fi & Fantasy 1492
 • Alien Sci-Fi 3327
 • Sci-Fi adventure 6926
 • Sci-Fi dramas 3916
 • Sci-Fi thrillers 11014
 • Action Sci-Fi & fantasy 1568
 • Classic Sci-Fi & fantasy 47147
 • Cult Sci-Fi & fantasy 4734
 • Fantasy movies 9744
 • Sci-Fi horror movies 1694
 • Foreign Sci-Fi & fantasy 6485
Sports Movies 4370
 • Martial Arts Movies 8985
 • Baseball movies 12339
 • Basketball movies 12762
 • Martial arts, boxing & wrestling 6695
 • Soccer movies 12549
 • Football movies 12803
 • Sports comedies 5286
 • Sports documentaries 180
 • Sports dramas 7243
 • Boxing movies 12443
 • Sports & Fitness 9327
Thrillers 8933
 • Spy thrillers 9147
 • Crime thrillers 10499
 • Political thrillers 10504
 • Psychological thrillers 5505
 • Sci-Fi thrillers 11014
 • Steamy thrillers 972
 • Action thrillers 43048
 • Classic thrillers 46588
 • Foreign thrillers 10306
 • Independent thrillers 3269
 • Gangster movies 31851
 • Mysteries 9994
 • Supernatural thrillers 11140
Documentaries 6839
 • Biographical documentaries 3652
 • Historical documentaries 5349
 • Music & concert documentaries 90361
 • Crime documentaries 9875
 • Political documentaries 7018
 • Science & navature documentaries 2595
 • Social & cultural documentaries 3675
 • Documentaires spirituels 2760
 • Military documentaries 4006
 • Sports documentaries 180
 • Travel & adventure documentaries 1159
 • Foreign documentaries 5161
 • Religious documentaries 10005
TV Show 83
Teen TV shows 60951
Children & family movies 783
 • Disney 67673
 • Education for kids 10659
 • Movies for ages 0 to 2 6796
 • Movies for ages 2 to 4 6218
 • Movies for ages 5 to 7 5455
 • Movies for ages 8 to 10 561
 • Movies for ages 11 to 12 6962
 • Movies based on children’s books 10056
 • Family Features 51056
 • TV Cartoons 11177
 • Kids’ TV 27346
 • Kids Music 52843
 • Animal tales 5507
Anime 7424
Independent movies 7077
 • Independent action & adventure 11804
 • Independent comedies 4195
 • Independent dramas 384
 • Romantic independent movies 9916
 • Independent thrillers 3269
 • Experimental movies 11079
Foreign Movies 7462
 • Foreign action & adventure 11828
 • Classic Foreign Movies 32473
 • Foreign comedies 4426
 • Foreign documentaries 5161
 • Foreign dramas 2150
 • Foreign gay & lesbian movies 8243
 • Foreign horror movies 8654
 • Foreign Sci-Fi & fantasy 6485
 • Foreign thrillers 10306
 • Romantic foreign movies 7153
 • Asian action movies 77232
 • German movies 58886
 • Latin american movies 1613
 • African Movies 3761
 • British movies 10757
 • Australian movies 5230
 • Belgian movies 262
 • Chinese movies 3960
 • Korean movies 5685
 • Spanish movies 58741
 • French movies 58807
 • Greek movies 61115
 • Indian movies 10463
 • Irish movies 58750
 • Italian Movies 8221
 • Japanese movies 10398
 • Dutch movies 10606
 • New Zealand movies 63782
 • Russian movies 11567
 • Scandinavian movies 9292
 • Middle Eastern movies 5875
 • Southeast Asian Movies 9196
 • Eastern European movies 5254
 • Turkish movies 1133133
Music 1701
Christmas 🎅
 • Family-friendly christmas films 1394522
 • Feel-good christmas children & family films 1475066
 • Romantic christmas films 1394527
 • Christmas children & family films 1474017
 • Christmas children & family films for ages 5 to 7 1477201
 • Christmas children & family films for ages 8 to 10 1477204
 • Christmas children & family films for ages 11 to 12 1477206
 • Goofy christmas children & family films 1475071
 • Christmas children & family films from the 1990s 1476024
 • British christmas children & family Ffilms 1527064
 • European christmas children & family films 1527063
 • Canadian christmas children & family films 1721544
 • Christmas children & family films from the 1990s 147602
Others
Nguồn: Netflix-codé.com

Post a Comment

0 Comments